Aprila Bank Avtalevilkår

Last updated: 31.03.2020

Fakturasalg av Moment og Aprila Bank

Fakturasalg er ny tjeneste som tilbys direkte i Moment. Det koster ingenting å aktivere tjenesten og den fungerer sømløst som et valg under faktureringen din som gir deg muligheten til å selge fakturaer og få penger inn på konto i løpet av 24 timer.

Du velger selv om du vil selge eller fakturere på vanlig måte. Det vil alltid vœre tydelig hva den nøyaktige kostnaden av å selge en faktura er.

Tjenesten er et samarbeid mellom Aprila og Moment. Banktjenesten leveres av Aprila som tilbyr enkle finansieringsløsninger for små og mellomstore bedrifter direkte i deres faktureringssystem. Moment er en formidlingskanal for tjenesten.

Ved å søke om bruk av denne tjenesten godkjenner du samtidig avtalevilkårene som beskrevet i dette dokumentet. For å kunne bruke tjenesten må du registrere selskapet ditt i Aprila Bank. Kort tid etter dette vil du få et varsel i Moment om at tjenesten er klar for bruk.

AVTALEVILKÅR FOR FAKTURASALG

Aprila er en leverandør av banktjenester for bedriftsmarkedet. Aprila og Moment har i samarbeid utviklet en løsning der Aprilas banktjenester tilbys direkte i Moment sitt faktureringssystem og Moment er en formidlingskanal for tjenesten.

For å kunne tilby denne tjenesten trenger vi ditt samtykke for å oversende følgende informasjon fra Moment til Aprila:

 • Selskapsinformasjon for ditt firma

 • Regnskapsinformasjon for ditt firma

 • Din e-postadresse

 • Dine kunders e-postadresse

Fakturaens kriterier:

 • Fakturamottaker er en bedrift med adresse i Norge og et gyldig, norsk organisasjonsnummer

 • Fakturaens beløp er i norske kroner og pålydende er 200 kroner eller mer

 • Fakturaen er ikke av type abonnement eller samlefaktura

 • Fakturaen er av type elektronisk og ikke en papirfaktura

 • Fakturaens betalingsfrist er 90 dager eller mindre

 • Fakturaen må være utstedt færre enn 45 dager etter levering/ferdigstillelse

 • Det kan ikke være en internfaktura hvor det på en eller annen måte er et nærstående forhold mellom kjøper og selger

Alle personer med faktureringstilgang i Moment kan i utgangspunktet selge en faktura, så vœr oppmerksom på hvilke personer som har denne tilgangen i kontoen.

NB! Det er viktig at solgt faktura er oppført med korrekt fakturamottaker (org.nr). Salg av faktura kan ikke reverseres etter at transaksjonen er sent til utbetaling. Dersom fakturaen må krediteres kan ikke salgskostnaden tilbakebetales.

Last updated